Nông dân tiết kiệm hơn 2 triệu đồng chi phí đầu tư sản xuất lúa nhờ phân bón hữu cơ Humic TTP Global

HỘI THẢO PHÂN BÓN HỮU CƠ HUMIC MỸ TRÊN LÚA 1
Rate this post

Sáng 27/06/2024, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp Công ty Cổ phần đầu tư TTP Global tổ chức Hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ thương hiệu HUMIC Hoa Kỳ để đánh giá mô hình kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ HUMIC Mỹ trên cây lúa hè thu năm 2024, tại Hợp tác xã Thạnh Thắng, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

HỘI THẢO PHÂN BÓN HỮU CƠ HUMIC MỸ TRÊN LÚA

Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Thắng có diện tích 150ha. Theo giám đốc Lê Hữu Hiền, trong đó có 40ha đang áp dụng phân bón hữu cơ HUMIC Hoa Kỳ do Công ty Cổ phần đầu tư TTP Global hỗ trợ, kết hợp với chính sách bán phân bón trả chậm vào cuối vụ mùa. Đặc biệt, công ty đã hỗ trợ 1ha phân hữu cơ hoàn toàn miễn phí. Sau 95 ngày sử dụng, cây lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh, đẻ nhánh nhiều và rễ cứng cáp, bông đứng vững.

HỘI THẢO PHÂN BÓN HỮU CƠ HUMIC MỸ TRÊN LÚA

Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, bà Phan Kim Loan, cho biết rằng theo hạch toán của Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Thắng và các nông dân trực tiếp sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ HUMIC Hoa Kỳ, mỗi hécta giảm được hơn 2 triệu đồng chi phí đầu tư. Các khoản chi giảm bao gồm giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật so với những hộ không tham gia mô hình này.

HỘI THẢO PHÂN BÓN HỮU CƠ HUMIC MỸ TRÊN LÚA

Thạnh Bình là một trong những xã đầu tiên nhận được sự hỗ trợ từ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang và Công ty Cổ phần đầu tư TTP Global để thí điểm mô hình kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ HUMIC Mỹ trên cây lúa hè thu năm 2024.

Nguồn: Báo Kiên Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL