Humi[K] WSP 95% (1KG)

135.000 

Humic Hoa Kỳ là dòng phân hữu cơ cao cấp có hàm lượng axit humic cao và khả năng tan 100% trong nước, sản phẩm giúp cải thiện cấu trúc đất, tăng cường hấp thụ dinh dưỡng, kích thích sự phát triển của rễ, nâng cao khả năng chống chịu stress. Điều này không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng cây trồng.

Tên đầy đủ: Diamond Grow®Humi[K] WSP
Thương hiệu: TTP Global
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Thể tích: 1Kg

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):
Axit Humic: 95% (Phương pháp đo lường A&L)
Chất hữu cơ: 50%
Tổng lượng cacbon: 36%
pH: 8.5 – 9.0
N P2O5 K2O Ca Mg Cu Zn Fe B
1% 0% 12% 1% 0.15% <.001% 0.001% 0.5% 0.001%

PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ GLOBAL GAP

Danh mục: