Humi[K] WSG 99% (1KG)

140.000 

Humic Mỹ là một loại phân bón hữu cơ cao cấp, nổi bật với hàm lượng axit humic lên tới 99% và khả năng tan hoàn toàn 100% trong nước. Sản phẩm giúp cải thiện chất lượng đất, nâng cao khả năng hấp thụ dinh dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của rễ, tăng cường khả năng chống chịu stress, và cải thiện cả sản lượng lẫn chất lượng cây trồng.

Tên đầy đủ: Diamond Grow®Humi[K] WSG
Thương hiệu: TTP Global
Xuất xứ: Mỹ
Thể tích: 1Kg

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):
Axit Humic: 99% (Phương pháp đo lường A&L)
Chất hữu cơ: 50%
Tổng lượng cacbon: 36%
pH: 8.5 – 9.0
N P2O5 K2O Ca Mg Cu Zn Fe B
1% 0% 12% 1% 0.15% <.001% .001% 0.5% .001%

PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ GLOBAL GAP

Danh mục: