Humi[K] Bio WSG AG (10kg)

2.750.000 

Phân bón hữu cơ nhập khẩu – Humi[K] Bio WSG AG là sản phẩm phân hữu cơ cao cấp của TTP Global, không chỉ chứa axit humic nồng độ cao mà còn bao gồm hàng tỷ vi sinh vật có lợi từ 5 loài Bacillus khác nhau. Sản phẩm hoàn toàn tan trong nước, có tác dụng cải thiện cấu trúc đất, tăng cường hấp thu dinh dưỡng, kích thích sự phát triển của rễ và gia tăng khả năng chống chịu với các tác nhân gây stress. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy sự cân bằng hệ vi sinh vật và kiểm soát các loại nấm gây hại, từ đó giúp nâng cao sản lượng và chất lượng cây trồng.

Tên đầy đủ: Diamond Grow®Humi[K] Bio WSG AG
Thương hiệu: TTP Global
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Thể tích: 10Kg

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):
Axit Humic: 95-97% (Phương pháp đo lường A&L)
5 chủng vi sinh vật Bacillus:
Bacillus Licheniformis: 2.25×107 CFU/gm
Bacillus Megaterium: 2.7×107 CFU/gm
Bacillus Subtilis: 6.3×107 CFU/gm
Bacillus Amyloliquefaciens: 6.3×107 CFU/gm
Bacillus Pumilus: 6.3×107 CFU/gm
N P2O5 K2O Ca Mg Cu Zn Fe B
1% 0.01% 14% 1.54% 0.15% <.001% .001% 0.37% .01%

PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ GLOBAL GAP

Danh mục: