Ful Grow Gold 2X (10 Lít)

1.550.000 

Phân bón lá humic là sản phẩm phân hữu cơ chất lượng cao bao gồm axit fulvic và các khoáng chất cần thiết, giúp cây thúc đẩy quá trình hấp thụ dinh dưỡng, kích thích sự phát triển nhanh chóng, tăng cường sinh trưởng mạnh mẽ, lá xanh tươi, đồng đều hoa nở và trái to, ngọt.

Tên đầy đủ: Diamond Grow® Ful-Grow Gold 2X
Thương hiệu: TTP Global
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Thể tích: 10 lít

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):
Axit Fulvic: 6% (Phương pháp đo lường V&B)
Chất hữu cơ: 5%
Axit hữu cơ: 4%
pH: 2.5 – 3.5

N P2O5 K2O Ca Mg Cu Zn Fe B
0.1% 0.013% 0.06% 0.158% 0.043% 2.04 ppm 3.34 ppm 287.4 ppm 29.6 ppm

Thành phần đăng ký: Axit Fulvic (C): 2,8%, pHH20: 12, Tỷ trọng: 1,1
PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ GLOBAL GAP

Danh mục: