Ful Grow Gold 2X (5 Lít)

875.000 

Phân bón lá vi lượng là một loại phân bón hữu cơ chất lượng cao, bao gồm axit fulvic và các dưỡng chất thiết yếu. Sản phẩm này hỗ trợ cây trồng hấp thụ chất dinh dưỡng một cách nhanh chóng, giúp cây phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng nhanh, lá xanh tươi, hoa nở đều và quả lớn, ngọt.

Tên đầy đủ: Diamond Grow® Ful-Grow Gold 2X
Thương hiệu: TTP Global
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Thể tích: 5 lít

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):
Axit Fulvic: 6% (Phương pháp đo lường V&B)
Chất hữu cơ: 5%
Axit hữu cơ: 4%
pH: 2.5 – 3.5
N P2O5 K2O Ca Mg Cu Zn Fe B
0.1% 0.013% 0.06% 0.158% 0.043% 2.04 ppm 3.34 ppm 287.4 ppm 29.6 ppm

Thành phần đăng ký: Axit Fulvic (C): 2,8%, pHH20: 12, Tỷ trọng: 1,1
PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ GLOBAL GAP

Danh mục: