Neptune’s Harvest (1 Lít)

185.000 

Đạm cá hữu cơ là loại phân bón hữu cơ cao cấp có chứa đạm, lân, kali và axit fulvic giúp hỗ trợ điều hòa quá trình sinh trưởng của cây. Sản phẩm giúp cây con phát triển rễ, mọc chồi, lá lớn dày và xanh mướt, quang hợp hiệu quả, giảm rụng trái, giúp trái phát triển nhanh, đều, chắc hạt và có màu sắc đẹp mắt.

Xuất xứ: Mỹ
Thể tích: 1 lít

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):

  • Hữu cơ: 15%
  • Đạm tổng số (Nts): 2%
  • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%
  • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 0,5%
  • Axit fulvic: 12%
  • Acid amin: 10%
  • Tỷ trọng: 1,06
  • pHH2O: 3,4

Thành phần đăng ký: Chất hữu cơ: 12%; Đạm tổng số (Nts): 2%; Lân hữu hiệu (P2O5hh) :4%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 0,5%; Tỷ trọng: 1,06; pHH2O: 3,4

PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ GLOBAL GAP

Danh mục: