Neptune’s Harvest (10 Lít)

1.650.000 

Đạm hữu cơ là loại phân bón hữu cơ chất lượng cao, có chứa các thành phần như đạm, lân, kali và axit fulvic, có tác dụng hỗ trợ điều tiết quá trình phát triển cây trồng. Sản phẩm này thúc đẩy sự phát triển của rễ cây con, khuyến khích mọc chồi và lá phát triển to và xanh mướt, tăng cường quá trình quang hợp hiệu quả, giảm thiểu sự rụng trái, và đảm bảo sự phát triển nhanh chóng, đồng đều và chắc hạt của trái cây, đồng thời mang lại màu sắc hấp dẫn.

Xuất xứ: Mỹ
Thể tích: 10 lít

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):

  • Hữu cơ: 15%
  • Đạm tổng số (Nts): 2%
  • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%
  • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 0,5%
  • Axit fulvic: 12%
  • Acid amin: 10%
  • Tỷ trọng: 1,06
  • pHH2O: 3,4

Thành phần đăng ký: Chất hữu cơ: 12%; Đạm tổng số (Nts): 2%; Lân hữu hiệu (P2O5hh) :4%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 0,5%; Tỷ trọng: 1,06; pHH2O: 3,4

Danh mục: