Humi[K] WSP 95% (25KG)

3.000.000 

Phân humic hữu cơ là một loại phân bón hữu cơ cao cấp chứa hàm lượng axit humic dồi dào và có khả năng hòa tan hoàn toàn trong nước. Sản phẩm này giúp cải thiện cấu trúc đất, tăng cường sự hấp thụ dinh dưỡng, kích thích sự phát triển của rễ cây và nâng cao khả năng chống chịu căng thẳng. Điều này không chỉ làm tăng sản lượng mà còn cải thiện chất lượng của cây trồng.

Tên đầy đủ: Diamond Grow®Humi[K] WSP
Thương hiệu: TTP Global
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Thể tích: 25Kg

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):
Axit Humic: 95% (Phương pháp đo lường A&L)
Chất hữu cơ: 50%
Tổng lượng cacbon: 36%
pH: 8.5 – 9.0

N P2O5 K2O Ca Mg Cu Zn Fe B
1% 0% 12% 1% 0.15% <.001% 0.001% 0.5% 0.001%

PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ GLOBAL GAP

Danh mục: