Humi[K] WSG 99% (25KG)

3.125.000 

Phân hữu cơ Humic WSG là một loại phân bón hữu cơ cao cấp, được đặc trưng bởi hàm lượng axit humic cao tới 99% và khả năng hòa tan hoàn toàn trong nước. Sản phẩm này giúp cải thiện chất lượng đất, tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của rễ, nâng cao khả năng chống chịu stress, đồng thời cải thiện sản lượng và chất lượng cây trồng.

Tên đầy đủ: Diamond Grow®Humi[K] WSG
Thương hiệu: TTP Global
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Thể tích: 25Kg

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):
Axit Humic: 99% (Phương pháp đo lường A&L)
Chất hữu cơ: 50%
Tổng lượng cacbon: 36%
pH: 8.5 – 9.0
N P2O5 K2O Ca Mg Cu Zn Fe B
1% 0% 12% 1% 0.15% <.001% .001% 0.5% .001%

PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ GLOBAL GAP

Danh mục: