Humi[K] Bio WSG TURF (5KG)

1.375.000 

Phân hữu cơ Organic là loại phân bón cao cấp chứa axit humic cao và hàng chục tỷ vi sinh vật có lợi từ 5 loài Bacillus khác nhau. Sản phẩm hòa tan hoàn toàn trong nước, cải thiện cấu trúc đất, tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng, kích thích sự phát triển của rễ và nâng cao khả năng chống chịu với các tác nhân gây stress. Đồng thời, sản phẩm còn cân bằng hệ vi sinh vật và kiểm soát sự phát triển của nấm gây hại, giúp tăng cường sản lượng và chất lượng của cây trồng.

Tên đầy đủ: Diamond Grow®Humi[K] Bio WSG TURF
Thương hiệu: TTP Global
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Thể tích: 5Kg

Thành phần (thông số từ nhà sản xuất):
Axit Humic: 95-97% (Phương pháp đo lường A&L)
5 chủng vi sinh vật Bacillus:
Bacillus Licheniformis: 2.25×107 CFU/gm
Bacillus Megaterium: 2.7×107 CFU/gm
Bacillus Subtilis: 6.3×107 CFU/gm
Bacillus Amyloliquefaciens: 6.3×107 CFU/gm
Bacillus Pumilus: 6.3×107 CFU/gm
N P2O5 K2O Ca Mg Cu Zn Fe B
1% 0.01% 14% 1.54% 0.15% <.001% .001% 0.37% .01%

Thành phần đăng ký: Axit Humic (C): 34,8%, VSV cố định nitơ: 1×107 CFU/g, VSV phân giải phốt pho khó tan: 1×107 CFU/g, Kali hữu hiệu (K2Ohh): 14%, pHH20: 5, Độ ẩm: 20%.

PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ GLOBAL GAP

Danh mục: